Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dostawa odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

19.1.2022

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs w postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto, do której stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych, nie mają zastosowania przepisy tej ustawy na dostawę odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowano: 03.02.2022r.

 

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

dodatek 2 – Załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianach

dodatek 5- Wzór umowy po zmianach

 

Opublikowano” 25.01.2022r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dodatek 1- Wzór oferty

dodatek 2 – Załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówi

dodatek 3 – Wzór pełnomocnictwa

dodatek 4- Wzór Oświadczenia

dodatek 5- Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Powierzenie danych osobowych

 

Opublikowano: 19.01.2022r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy