Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

ZP/PU/01/23- Dostawa systemu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji wraz z systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych.

26.1.2023

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na  dostawę systemu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji wraz z systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych w postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto, do której stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych, nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowano: 20.02.2023r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty,

dodatek 1 – Wzór oferty

dodatek 2- Załącznik cenowy z opisem przedmiotu

dodatek 3 – Wzór pełnomocnictwa

dodatek 4- Wzór oświadczenia

dodatek 5- Wzór umowy

 

Opublikowano: 26.01.2023r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii