Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

24.5.2017

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii