Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Informacja o wyniku naboru na Prezesa Szpitala Międzyrzeckiego

21.7.2023
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy