Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

ISO dla Szpitala Międzyrzeckiego

9.7.2015

Kolejny raz 11-12 czerwca 2015. w Szpitalu Międzyrzeckim odbyła się wizytacja audytora, która potwierdziła spełnienie norm jakościowych 9001 w branży medycznej. Wdrożenie i certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością ze względu na specyfikę działalności medycznej ma duże znaczenie. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 przynosi korzyści poprzez łatwiejsze pozyskiwanie funduszów na działalność z NFZ i innych źródeł (m.in. od tego roku przyznawane są dodatkowe punkty w konkursach ofert na usługi medyczne finansowane ze środków publicznych). Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością coraz częściej staje się wymogiem prawnym, a szpitale i inne jednostki służby zdrowia są zobligowane do prowadzenia właściwej polityki zarządzania jakością. Spełnienie tych wymogów musi się odbywać systematycznie pod czujnym okiem kadry zarządzającej i choć niektórym wydaje się, że jest to niepotrzebna „papierologia”, to nie wszyscy mogą się pochwalić tym certyfikatem (ostatnio głośno jest w mediach regionalnych o przyznaniu po raz pierwszy certyfikatu szpitalowi w Gorzowie, warto więc przypomnieć, iż międzyrzecka placówka ma ten dokument od lat!). Jestem wdzięczny wszystkim, którzy nie zawiedli mnie i tym razem i dołożyli starań, abyśmy zostali dobrze ocenieni.

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego

Kamil Jakubowski

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii