Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

21.9.2023

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej kasy zapomogowo-pożyczkowej Szpitala Międzyrzeckiego mogą wystąpić okresowe trudności. Za utrudnienia przepraszamy.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy