Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Komercyjne badania przeciwciał anty- SARS-CoV-2

22.10.2020

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii