Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Komercyjne badanie metodą RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2

5.10.2021

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy