Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Komunikat Prezesa Szpitala Międzyrzeckiego dla pacjentów z dnia 23.03.2020

23.3.2020

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii