Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

22.6.2023
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii