Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

KRÓTKIE TERMINY WYKONANIA BADAŃ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

23.5.2023

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy