Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Lekarze Rodzinni – nowi lekarze specjaliści w zakresie chirurgii ogólnej

10.11.2020

Szanowni Lekarze Rodzinni,

Pragnę Was poinformować, że pozyskaliśmy do Szpitala Międzyrzeckiego nowych lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej.

Szpitalowi, który reprezentuję szczególnie zależy na dobrej i ścisłej współpracy z Lekarzami Rodzinnymi,  ponieważ jak w całym nowoczesnym świecie, Lekarze Rodzinni stanowią podstawę i jednocześnie najważniejszy element ochrony zdrowia.

Wobec powyższego proszę o kierowanie chorych do poradni chirurgicznej w Szpitalu Międzyrzeckim.

We wszystkich wątpliwych przypadkach można konsultować się bezpośrednio z Naszymi chirurgami.

 

Rejestracja do poradni: 95 7428 282

Sekretariat Oddziału Chirurgii: 95 7428 266

Prezes Szpitala

Waldemar Taborski

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii