Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

MIĘDZYRZECKI SZPITAL DAJE RADĘ!

21.5.2014

W opublikowanym niedawno pierwszym Rankingu Szpitali Publicznych miesięcznika Forbes i firmy Magellan międzyrzecki szpital zajął wysoką 15 pozycję wśród 160 zweryfikowanych jednostek powiatowych, stając się tym samym najwyżej ocenioną placówką z województwa lubuskiego. W klasyfikacji za rok 2013 uwzględniano parametry ekonomiczne obrazujące efektywność zarządzania: dynamikę kontraktu, przychodowość aktywów i rentowność sprzedaży. Wysoka ocena niezależnych ekspertów, dokonana na podstawie danych z dokumentów finansowych, potwierdza duży potencjał rozwojowy międzyrzeckiej lecznicy. Szczególnie istotne jest, iż mimo perturbacji związanych z przekształceniem w spółkę, udało się utrzymać wysoką jakość zarządzania, a uzyskanie korzystnych wskaźników ekonomicznych może stanowić dobry prognostyk na przyszłość. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż nasz szpital w zeszłym roku przeszedł proces recertyfikacyjny, który potwierdził zgodność działań medycznych ze standardami obowiązującymi w całej Europie. Efektem końcowym tej weryfikacji było przyznanie po raz drugi tzw. akredytacji, którą w imieniu Ministerstwa Zdrowia nadaje Centrum Monitorowania Jakości Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do dnia dzisiejszego szpital w Międzyrzeczu jest jedyną lubuską placówką z tym zaszczytnym certyfikatem (dotychczas w całej Polsce uzyskało go 148 jednostek).

Elżbieta Jarmolińska

Pełnomocnik ds. Jakości

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii