Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ma NOWY ARTROSKOP !!!

17.6.2024

Artroskop firmy Stryker zasilił Blok Operacyjny.

Koszt całkowity zakupu wyniósł 401 742,72 zł.

Zakup został dofinansowany kwotą 300 tys. zł przez Gminę Międzyrzecz, pozostałą kwotę szpital opłaci ze środków własnych.

Informacji o zabiegu i terminach udzielają lekarze ortopedzi pod nr tel.: 95 715 75 51 lub sekretarka medyczna pod nr tel.: 95 715 75 52

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii