Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Odwiedziny chorych w oddziałach szpitalnych

20.5.2022

ODWIEDZINY CHORYCH

W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 

 

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów będących pod opieką Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. oraz personelu udzielającego świadczeń medycznych, jak również w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w oddziałach szpitalnych wprowadza się zasadę odwiedzin pacjentów

za zgodą lekarza dyżurnego oddziału.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy