Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

16.4.2024

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej w Szpitalu Międzyrzeckim z lat 1997-2000.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planowane jest brakowanie (zniszczenie) archiwalnej dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w latach 2001 – 2002 włącznie.

Dokumentacja bieżąca od 2003r nie podlega niszczeniu, jest nadal obowiązkowo przechowywana w Szpitalu Międzyrzeckim

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej archiwalnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, mogą ubiegać się o jej odbiór po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ do dnia 30.04.2025r. Oryginały dokumentacji, będziemy wydawać po zebraniu wszystkich wniosków.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy