Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr KO-10/2019

27.12.2019
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii