Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Ogłoszenie o wyborze ofert – Konkurs ofert nr KO-08/2019

15.10.2019
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii