Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów POIiŚ – 28.12.2017 r.

29.12.2017

W dniu 28 grudnia 2017 r. w obecności Pani Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka w siedzibie Ministerstwa Zdrowia miałem przyjemność podpisać umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”
Projekt zakłada gruntowną modernizację całego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz jego rozbudowę w tym o windę, instalację gazów medycznych oraz zakup aparatury medycznej i niemedycznej. Dzięki tej inwestycji Oddział stanie się jednym z najnowocześniejszych w województwie lubuskim, co usprawni jego funkcjonowanie oraz zapewni dostęp pacjentom do sprzętu najnowszej generacji, co poprawi diagnostykę. Łączna wartość projektu wynosi 6 905 798,07 zł, dofinansowanie UE 5 819 682,67 zł. Planowane zakończenie projektu przypada na 30 września 2019 r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii