Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Podziękowania dla Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA

30.12.2020

Szczególne podziękowania dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Odra- Warta za przekazanie w dniu 22.12.2020r dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w formie bezpłatnej darowizny  50 kg świeżego karpia.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy