Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Podziękowania

7.7.2023

Serdecznie podziękowania dla Pani Starosty Agnieszki Olender, Rady Powiatu Międzyrzeckiego oraz Gmin Powiatu Międzyrzeckiego za zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby diagnostyki i leczenia pacjentów Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii