Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Poradnia urologiczna – nowy lekarz

13.3.2024
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii