Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

PPS w Szpitalu Międzyrzeckim

6.11.2015

We wrześniu br. Szpital Międzyrzecki otrzymał certyfikat poświadczający udział w badaniu punktowym dotyczącym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz zużycia antybiotyków.

Badanie PPS zostało przeprowadzone w oddziałach zabiegowych szpitala   w czerwcu br. przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, zgodnie z metodologią opracowaną przez ECDC.

Patronat nad badaniami PPS HAI&AU pełni Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Przewodniczącą Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

Przeprowadzenie badania pozwoliło na wnikliwą analizę sytuacji epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych i wprowadzenie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

PPS Midzyrzecz21

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy