Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na dostawę odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą automatycznego analizatora na potrzeby Laboratorium Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto

19.2.2024
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy