Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Przekazanie aparatu ultrasonograficznego

23.10.2023

Dziś nastąpiło uroczyste przekazanie aparatu ultrasonograficznego na potrzeby diagnostyki i leczenia pacjentów Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala. Aparat został zakupiony dzięki pomocy Pani Starosty Agnieszki Olender, Rady Powiatu Międzyrzeckiego oraz Gmin Powiatu Międzyrzeckiego za co bardzo dziękujemy.

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii