Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Rozbudowa szpitalnych systemów HIS

26.1.2021

Rozbudowa szpitalnych systemów HIS

Prezes zarządu międzyrzeckiego szpitala, Waldemar Taborski, 15 stycznia, był gospodarzem spotkania dyrektorów szpitali, lub osób upoważnionych, którzy podpisali wspólną umowę z poznańską firmą „Konsultant IT” (generalny wykonawca, reprezentowana przez prezesa Pawła Ozorowskiego) mającą rozbudować szpitalne systemy HIS i dokonać modernizacji infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz dostawę Platformy Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego, Szpitala dla Nerwowych i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informatycznego ID376358 – uzyskano dofinansowanie w tamach projektu pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

  1. Taborski – Partnerów do projektu dobrał mój poprzednik. Wszyscy oni byli zainteresowani aby projekt ruszył. Szpital międzyrzecki stał się liderem w tej grupie. Platforma informatyczna pozwoli placówkom szybciej wymieniać się danymi również z innymi szpitalami w województwie, co zdecydowanie poprawi wiele elementów związanych z ogólnie pojętym leczeniem. Mamy 180 dni na całkowite wdrożenie programu, który będzie kompaktybilny dla wszystkich. Korzystać będzie z niego zarówno kierownictwo oddziałów jak i część logistyczna czy administracyjna.

Omówiono sposób finansowania projektu, ustalono z wykonawca harmonogram prac wdrożeniowych. Szpital w Międzyrzeczu-Obrzycach reprezentowała Ewa Lewicka-Michalewska – dyrektor placówki; szpital w Sulechowie Beata Kucuń – dyrektor; szpital w Sulęcinie Mariusz Bojar – informatyk. Prezesowi szpitala w Międzyrzeczu towarzyszył informatyk Łukasz Grek. Obecni byli również: Izabela Banaszak – dyrektor ds. Marketingu i Koordynacji Zamówień firma Konsultant IT,  Krzysztof Adamski (firma „Prosensi” prowadząca postępowanie przetargowe).

Ł. Grek – Szpitale pozyskają nowy sprzęt i oprogramowanie. Nowe serwery zapewnią dobre przesyłanie danych. Będą szkolenia z nowego oprogramowania. Program Eskulap generalnie łączy wszystko, a podstawą jest dokumentacja medyczna. Łączy również urządzenia np. typu aparat rentgenowski czy USG, co umożliwi przesłanie zdjęć.

Podpisanie umowy dotyczącej projektu odbyło się dosłownie w ostatniej chwili. Projekt był przygotowany znacznie wcześniej przez kompetentną osobę i dopiero zdecydowana decyzja obecnego prezesa badała bieg sprawie. Kwota przeznaczona na inwestycje to 12 718 200 zł.

Tekst i zdjęcia: Lech Malinowski

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy