Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ.

19.10.2023

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto, do której stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych, nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowano: 30.10.2023r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dodatek 1 – Wzór oferty

dodatek 2- Załącznik cenowy z opisem przedmiotu

dodatek 3 – Wzór pełnomocnictwa

 

Opublikowano: 19.10.2023r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii