Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Usługa badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

17.1.2022

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o., ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowano: 21.03.2022r.

 

 

Wyjaśnienia treści SWKO

 

Opublikowano: 25.01.2022r.

Zmiana terminu składania ofert

 

Opublikowano: 24.01.2022r.

dodatek 1- formularz ofertowy

dodatek 2 – Załącznik cenowy wraz opisem przedmiotu zamówienia

dodatek 3- wzór Oświadczenia

dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa

dodatek 5 – wzór umowy

SWKO

załącznik nr 2 do umowy

 

Opublikowano: 17.01.2022r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii