Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

W związku z pandemią Koronawirusa …

13.3.2020

W związku z pandemią Koronawirusa – Szpital w Międzyrzeczu informuje o wprowadzonych zmianach:

1) od 13 marca b.r. został wprowadzony bezwzględny zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach (do wczoraj były dopuszczone pojedyncze  odwiedziny w niezbędnych sytuacjach, za zgodą Kierownika oddziału),

2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentom i personelowi  Szpitala – wyznaczono jedno główne wejście do szpitala oznaczone jako „C”, które otwarte jest od 6.00 do 19.00, natomiast od 19.00 do 6.00 jest zamknięte i wejście jest możliwe po wykonaniu telefonu na nr podany na drzwiach wejściowych i zweryfikowaniu zasadności wejścia przez dyżurujący personel SOR,

3) ponadto prosimy o przestrzeganie obowiązujących wytycznych w zakresie mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowej higienie kichania i kaszlu (w okolice zgięcia łokciowego), pilnowania odległości pomiędzy ludźmi od 1 do 1,5 metra, nie wychodzenia z domu z objawami grypowymi, a po powrocie z miejsc, w których są przypadki zakażeń koronawirusem lub po kontakcie z osobą z miejsc zakażonych – bezwzględny kontakt z międzyrzecką stacją sanitarno – epidemiologiczną pod nr telefonu – w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00 – nr (95) 741 22 28 lub nr alarmowy czynny poza godzinami urzędowania – 600 460 628.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy