Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

1.3.2024

W dn. 29.02.24r.  w szpital gościł Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komarnicki.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy i przy wsparciu Senatora Komarnickiego. Celem spotkania było przedstawienia bieżącej sytuacji szpitala, w tym szczególnie oddziału ginekologicznego oraz problemów z obsługą zadłużenia.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii