Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Wmurowanie Kamienia Węgielnego

22.3.2024

W dniu 21 marca 2024 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę I etapu „Regionalnego Centrum Pediatrii z pododdziałem zakaźnym i nefrologicznym w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”

Ta inwestycja ma poprawić dostępność do specjalistycznych świadczeń w leczeniu chorób wieku dziecięcego z rozszerzeniem leczenia przy współistniejących chorobach zakaźnych.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Międzyrzecki pozyskał kwotę 10 191 630,20 zł na realizację I etapu budowy przy jednoczesnym wkładzie własnym 1 798 522,98 zł.

Na uroczystości nie zabrakło słów uznania i podziękowania dla Starosty Międzyrzeckiego Agnieszki Olender, która była i jest nieodłączną częścią tego projektu. Dzięki jej determinacji i wizji budowa stała się możliwa.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni dostojni goście m.in. Wojewoda Lubuski Marek Cebula.

Wmurowanie Kamienia Węgielnego to nie tylko zakończenie jednego etapu, ale także początek nowego rozdziału w historii Szpitala. Niech ten Kamień Węgielny, który wspólnie został wmurowany, stanowi symbol naszej jedności i dążenia do rozwoju.

Życzymy wszelkich sukcesów w dalszych etapach budowy.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy