Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Wytańczmy dzieciom szpital

5.1.2016

wytanczmy dzieciom szpital PLAKAT

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii