Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zarządzenie Prezesa o częściowym unieważnieniu konkursu ofert o nr KO-8/2019 oraz konkursu ofert KO-9/2019

10.10.2019
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy