Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zarządzenie Prezesa o częściowym unieważnieniu konkursu ofert o nr KO-8/2019

1.10.2019
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii