Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zatrudnimy diagnostę laboratoryjnego

30.12.2020

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w  Międzyrzeczu  (woj. lubuskie) zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej.

Forma zatrudnienie do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: nk@szpitalmiedzyrzecz.pl

Kontakt tel.: 95 742-82-90

Kierownik laboratorium: 95 742-82-49, 504-232-033

 

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1)”.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy