Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zatrudnimy Pielęgniarki

5.3.2019

Szpital Międzyrzecki sp. z o. o. zatrudni pielęgniarki do pracy w:

– punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – w formie umowy zlecenie,

– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – forma zatrudnienia dowolna.

Informacji udziela Kierownik ds. Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego – tel. 504 242 398.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii