Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zmiana dnia przyjęć przez ortopedę Marka Łukasika

24.6.2019

Wszystkich pacjentów zarejestrowanych do ortopedy Marka Łukasika informujemy że nastąpiła zmiana dnia przyjęć z poniedziałku na czwartek. Wszyscy pacjenci zarejestrowani na poniedziałkową wizytę zostali automatycznie przeniesieni na wizytę czwartkową.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie terminu wizyty, osobiście lub telefonicznie.

Kontakt: 95 742 82 82

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy