Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Archiwum

Przetarg- Dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych.

DATA: 7 Marzec 2019
Zarząd Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221 tys. euro na dostawę leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych.     Zawiadomienie o wyborze oferty   Opublikowano: 22.03.2019r.   Informacja z otwarcia […]

Konkurs ofert- Dostawa ziemniaków

DATA: 5 Marzec 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy ziemniaków.   Unieważnienie postępowania   Opublikowano: 15.03.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa dodatek 5 – wzór umowy dodatek […]

Konkurs ofert- Dostawa nabiału i jaj kurzych.

DATA: 5 Marzec 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy nabiału i jaj kurzych.     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   Opublikowano: 15.03.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór […]

Dostawa materiałów biurowych

DATA: 5 Luty 2019
Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawę materiałów biurowych.     Zawiadomienie o wyborze oferty   Opublikowano: 15.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty. dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa dodatek 4 -wzór umowy   Opublikowano: 05.02.2019r.

Dostawa ziemniaków

DATA: 1 Luty 2019
Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawę ziemniaków.     Unieważnienie postępowania   Opublikowano: 14.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa dodatek 5 – wzór […]

Dostawa kiszonek

DATA: 1 Luty 2019
Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawę kiszonek.   Unieważnienie postępowania   Opublikowano: 14.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa dodatek 5 – wzór umowy […]

Dostawy warzyw okopowych

DATA: 1 Luty 2019
Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy warzyw okopowych.   Unieważnienie postępowania   Opublikowano: 14.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa dodatek 5 – wzór […]

Dostawy świeżych warzyw i owoców.

DATA: 1 Luty 2019
Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy świeżych warzyw i owoców.     Unieważnienie postępowania   Opublikowano: 14.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa dodatek […]

Dostawy artykułów mrożonych

DATA: 31 Styczeń 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy artykułów mrożonych.     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   Opublikowano: 14.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty  dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa […]

Dostawy nabiału i jaj kurzych

DATA: 31 Styczeń 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy nabiału i jaj kurzych     Unieważnienie postępowania   Opublikowano: 14.02.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2 – załącznik cenowy dodatek 3 – oświadczenie o przedmiocie zamówienia dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa dodatek 5 […]
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy