Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego  modernizacji i przebudowy Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o., w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego”.

19.3.2024
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii