Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Poradnie

Rejestracja do poradni specjalistycznych czynna w godzinach:

Informacja Por. Okulistyczna i Laryngologiczna

Rejestracja do pracowni endoskopii

Pacjenci stawiający się na badanie kolonoskopii przychodzą z osobą towarzyszącą (osoba towarzysząca zostaje do końca badania).

Rejestracja i wydawanie wyników histopatologicznych w gabinecie nr 17.

Rejestracja do pracowni tomografii komputerowej

Rejestracja do pracowni USG

  • Poniedziałek 8:00 – 8:30  –  11:30 – 14:00
  • Wtorek 8:00 – 8:30  –  12:00 – 14:00
  • Środa 12:00 – 14:00
  • Czwartek 8:00 – 8:30  –  12:00 – 14:00
  • Piątek 8:00 – 8:30  –  12:00-14:00
  • 95 71 57 515
  • 690 623 173
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy