Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

ZP/PU/02/23 – Dostawa odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

31.1.2023

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na dostawę odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą automatycznego analizatoraw postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto, do której stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych, nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowano: 20.02.2023r.

 

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

dodatek 2- Załącznik cenowy z opisem przedmiotu zamówienia po zmianach

 

Opublikowano:  06.02.2023r.

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.02.2023r. godzina 10:00

Pozostałe postanowienia Zaproszenia pozostają bez zmian

 

Opublikowano: 03.02.2023r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty sporządził

dodatek 1- Wzór oferty

dodatek 2- Załącznik cenowy z opisem przedmiotu zamówienia

dodatek 3 – Wzór pełnomocnictwa

dodatek 4- Wzór Oświadczenia

dodatek 5- Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Powierzenie danych osobowych

Opublikowano: 31.01.2023r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii